DIGIHERO Agency hàng đầu việt nam trong ngành làm đẹp: Mỹ Phẩm, Thẩm Mỹ

Xây dựng chiến lược tổng thể

Bạn đang cần giải pháp cho Doanh Nghiệp của mình?
Để DIGI HERO đồng hành cùng bạn mang đến giải pháp:

Xây dựng kế hoạch duy trì

Nghiên cứu và đánh giá

Quản trị vận hành

1.
Liên hệ và gặp gỡ

Trao đổi về nhu cầu của khách hàng, hướng triển khai, mục tiêu, ngân sách thực hiện và lên kế hoạch tổng quát.

2.
Thống nhất

Thống nhất kế hoạch,phương án phù hợp, thời gian triển khai các chiến dịch, ngân sách thực hiện và nhân sự cho dự án.

3.
Ký kết hợp đồng

Ký kết hợp đồng và thực hiện thanh toán theo các thoả thuận trong hợp đồng.

4.
Tiến hành thực thi và đo lường

Sau khi triển khai theo kế hoạch và ngân sách đã thống nhất, DIGI HERO đo lường và quản trị hiệu quả, tối ưu chuyển đổi. Từ đó đưa ra các dự báo cho chiến dịch tiếp theo.